Vrijwilliger bij de Hoge Rielen

Jouw profiel
Je staat in dienst van de gast. Je bent bereid om diensten te verlenen, soms ook ’s nachts of bij slecht weer. We verwachten geen grenzeloze inzet, maar wel dat je op drukke of onverwachte momenten voor ons klaar staat.

Wat wij je geven
Wij leggen onze vrijwilligers graag in de watten:
• Voor iedere vrijwilliger is er een gezellige en fraaie accommodatie.
• Je krijgt een kilometervergoeding voor verplaatsingen van en naar de Hoge Rielen.
• We sluiten een aanvullende omniumverzekering voor de auto en inzittenden bij de verplaatsing van en naar de Hoge Rielen.
• Je mag ook gasten meebrengen maar je houdt wel rekening met enkele duidelijke afspraken.

Wat we van je vragen

Je draagt verantwoordelijkheid en neemt initiatief.
Iedere vrijwilliger draagt evenveel verantwoordelijkheid:
• Je stimuleert de gasten om de leefregels na te leven en je controleert ze hierop;
• Je hebt aandacht voor veiligheid (brandpreventie, begeleiden van dokter, ambulance, …);
• Je bent solidair (bvb. bijspringen als het erg druk is op één dienst).

Je bent soepel
Je werkt samen met collega-vrijwilligers en met vaste personeelsleden. Je hoeft geen hechte vriendengroep met hen te vormen, maar je zet je wel in voor het team. Heb je een voorkeur voor één welbepaalde taak? Dan spring je op drukke momenten toch in bij andere taken.

Je hebt kennis van zaken
Of je taak nu technisch of (ped)agogisch van aard is: als vrijwilliger moet je bekwaam zijn, de juiste opleiding gevolgd hebben en je permanent bijscholen. We verwachten dat je met een computer kunt omgaan. Je moet je opdrachten ook aankunnen. Is er iets wat je niet kent of kunt? Geen probleem! Je collega’s springen graag bij.

Je bent loyaal
De Hoge Rielen hanteert heel wat leefregels, werkwijzen en afspraken. Jij volgt die zonder morren op. Je evolueert mee met de organisatie en volgt ook nieuwe richtlijnen op. We stimuleren inspraak, ook bij onze vrijwilligers. Heb je opmerkingen, suggesties of kritiek? Deel ze met ons. Zo help je ons om onze kwaliteit te verhogen.

Je bent communicatievaardig
Je onderhoudt een goed contact met de gasten. Je geeft informatie, bent assertief in verband met de leefregels, luistert naar problemen en zoekt mee naar oplossingen.

Het is belangrijk dat je regelmatig overlegt met de wachtdienst (Techniek & Schoonmaak), met personeel van ‘Eten & Drinken’, ‘Natuur & Avontuur’ en met de verantwoordelijke (directeur of vervanger). Zeg vrijuit je mening. Zo voorkom je dat de vaste medewerkers ‘bedrijfsblind’ worden.

Je engageert je
• Je verbindt je ertoe om je belangeloos en enthousiast in te zetten voor de Hoge Rielen.
• Je voert je taak uit binnen de grenzen van je bevoegdheidspakket. Sommige taken zijn typisch voor vrijwilligers, andere zijn een aanvulling op het werk van de personeelsleden.
• Directie, vaste personeelsleden en Geweten leiden de vrijwilligers op, coachen je en sturen je bij. Je staat open voor dergelijke opbouwende kritiek.
• Je neemt deel aan de vormingsactiviteiten voor vrijwilligers en aan de zesmaandelijkse planningsvergaderingen.
• Je gedraagt je met respect ten opzichte van andere vrijwilligers en de gasten.

De overeenkomst
Na een jaar inlopen, kun je een overeenkomst als vrijwilliger tekenen.
Bekijk de overeenkomst in pdf >

Hoe verloopt alles?

 1. Kennismakingsgesprek
Eerst kom je op kennismakingsgesprek met één of meer leden van het Geweten. Daar ontdek je wat het vrijwilligerswerking inhoudt. We polsen naar jouw verwachtingen en vertellen je de onze.

2. Ja of neen
Na dit gesprek beslist het Geweten of je mag inlopen in de vaste ploeg. Dat hangt af van de nood aan nieuwe vrijwilligers. Mogelijk start je als ‘losse vrijwilliger’. We brengen je op de hoogte van deze beslissing.

3. Inloopperiode
Tijdens je inloopperiode leer je de Hoge Rielen beter kennen. Zo draai je minimaal drie weekends mee in een periode van maximaal vier maanden. Je krijgt een duidelijk uitgeschreven programma. De volgende acht maanden werk je zelfstandig, liefst in verschillende taken (duo, foerier en tapper). Een (deel van een) vakantieweek is een ideale periode om alle facetten van de Hoge Rielen te leren kennen.

4. Evaluatiegesprek
Na een jaar volgt er een evaluatiegesprek met enkele leden van het Geweten. Daarna beslissen we of we je aanvaarden als vrijwilliger. Het Geweten brengt je op de hoogte van deze beslissing.

5. Constante feedback
We verwachten dat je na je inloopperiode minstens vier jaar meewerkt. Ook dan vertellen we je eerlijk wat je goed en/of fout doet. Voldoe je niet? Dan zeggen we dat ook. Soms betekent dit, dat je een andere functie krijgt toegewezen.

Er is geen maximumperiode als vrijwilliger. Wil je niet meer helpen als vrijwilliger? Dan kun je wel nog een ‘losse vrijwilliger’ blijven.

De vrijwilligersploeg
• Tijdens de gewone weekends zijn er drie vrijwilligers actief: de resident, de duo en de tapper. Dat zijn ‘vaste vrijwilligers’. Zij werken mee op ‘Onthaal & Info’ (resident), in bestellingen van ‘Eten & Drinken’ (duo) en in het café (tapper).
• Tijdens de drukke weekends (verlengde weekends) en de vakantieperiodes zijn er vier vrijwilligers actief: de resident, de duo, de foerier en de tapper. Naast de vaste vrijwilliger (resident en duo) zijn er dan ook losse vrijwilligers. Zij werken alleen mee als foerier of tapper.